sa
@sam
Sam Arn
โฐ Active:
11 days Ago
๐Ÿ•’ Joined:
07 Oct 2020
๐Ÿ‘ฅ Team:
18
๐Ÿ“ข Updates:
1
๐Ÿ’Œ Invited:
@michael
๐ŸŒ Location:
Bern, Switzerland


๐Ÿ“ Bio:


โฌ‡๏ธ UNIT Received:
1,246,102.6 UNIT
($624,002)
โฌ†๏ธ UNIT Sent:
1,240,570.9 UNIT
($621,231)
๐Ÿ† Bond Staked:
90,000 UNIT
($45,069)
๐Ÿ› Vault Staked:
532,100 UNIT
($266,456)
๐Ÿ“Š UNIT Balance:
5,531.6 UNIT
($2,770)
๐Ÿ“Š UNIT Portfolio:
627,632 UNIT
($314,294)

๐Ÿ’ฑ Weekly Volume:
$0
(0 trades)
๐Ÿ’ฑ Monthly Volume:
$0
(0 trades)
๐Ÿ’ฑ Total Volume:
$3,400
(6 trades)
๐Ÿ’ฑ Staked:
$49

๐Ÿ’ฑ USDU Balance:
$8,566

  • ๐Ÿ“ข @sam Updates
๐Ÿ“ข Status
sa
@sam
Thatโ€™s good news for crypto @philip, thanks for posting